Program warsztatów

1. zajęcia wokalne:
Trener emisji głosu określi predyspozycje wokalne uczestników: jakim dysponują głosem i słuchem, jaka jest skala głosu, jak działa oddech. Powie jaki obszar wymaga większej pracy i nad czym wspólnie mogą pracować w trakcie warsztatów.
Fachowe porady i lekcje pomogą udoskonalić posiadane umiejętności i ukierunkować poczynania wokalistów.

2. Zajęcia z aranżacji: wokalna i instrumentalna utworów muzycznych

3. Zajęcia z akompaniamentu
Budowanie repertuaru zgodnie ze skalą głosu – ćwiczenia w oparciu o gotowe nagrania i podkłady muzyczne. Spotkanie z zawodowym akompaniatorem, nauka dobierania najlepszej tonacji utworu odpowiedniej dla skali głosu, konsultacje muzyczne, analiza linii melodycznej, korekta intonacji

4. wizerunek sceniczny:
- uczestnicy dowiedzą się o wpływie postawy ciała i ruchu na śpiew i mowę,
- jaką rolę odgrywa ruch sceniczny w przekazie estradowym,
- rola image scenicznego na odbiór przez publiczność,
- kontakt z publicznością

5. zajęcia z pracy na scenie:  praca zespołu na scenie, współpraca z realizatorem dźwięku

6. warsztaty autorskie: jak pisać dobre teksty piosenek, tłumaczenia, własną muzykę – czyli jak  być dobrym autorem

RAMOWY  PROGRAM WARSZTATÓW
 
25.01.2017 (środa)
Tawerna Stary Port – sala klubowa
godz. 16.00 – Rozpoczęcie warsztatów – zapoznanie z uczestnikami i prowadzącymi, wprowadzenie
godz. 20:00 – Koncert na Początek – Prezentacja poziomu umiejętności uczestników w trakcie koncertu

26.01.2017 (czwartek)
Centrum Młodzieży im. H. Jordana
Zajęcia teoretyczne i praktyczne, wykłady w 2 blokach

Tawerna Stary Port
godz. 20.00 – 23.00 - Koncert - spotkanie w tawernie i konfrontacja zdobytych w trakcie warsztatów umiejętności przed  publicznością

27.01.2017 (piątek)
Centrum Młodzieży im. H. Jordana
Zakończenie warsztatów, ostatnie konsultacje

28.01.2017 (sobota)
godz. 18.00 - Przegląd Konkursowy Shanties 2017 – występ wykonawców wyłonionych przez prowadzących warsztaty

Wybierz grupy:

Informacje o organizowanych przez nas koncertach, o nowych wydawnictwach i promocjach w naszym sklepie internetowym oraz na jakich imprezach będziemy z naszymi płytami i śpiewnikami.
informacje o Festiwalu Shanties
Informacje o Festiwalu Tratwa
Informacja o imprezach i koncertach w Tawernie w Krakowie