Wisła i mosty w Krakowie - konkurs fotograficzny

TEMAT KONKURSU:
mosty i kładki na Wiśle, które mieszczą się w granicach administracyjnych Krakowa

UCZESTNICY:
Konkurs skierowany do wszystkich osob fotografujących (zarówno amatorsko jak i zawodowo). Jeśli uczestnik jest niepełnoletni wymagana jest pisemna zgoda rodziców/opiekunów na udział w konkursie (załącznik nr 1).

PRACE KONKURSOWE:
Przyjmowane będą tylko pliki cyfrowe.
Każdy uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie 3 fotografie.

Parametry fotografii:
- minimalny wymiar krótszego boku: 1800 pikseli
- minimalny wymiar dłuższego boku: 2500 pikseli
- minimalna objętość zdjęcia: 2 MB
- maksymalna objętość zdjęcia: 5 MB
- format pliku: JPG
- rozdzielczość: 300 dpi

Fotografie należy opisać wg następującego schematu:
Numer zdjęcia_imię_nazwisko_ew. tytuł
np.:
1_Jan_Kowalski_MostDebnickiByNight
Wraz ze zdjęciami należy przesłać wypełnioną (podpisaną i zeskanowaną) kartę uczestnictwa w konkursie (załącznik nr 2)

NADSYŁANIE PRAC:
pocztą elektroniczną na adres organizatora: hals@hals.krakow.pl
do dnia 29 maja 2017 (do północy), wpisując w temacie: "Krakowskie Mosty".
Prace, które dotrą po terminie nie będą dopuszczone do konkursu.

Uwaga !!!
Do konkursu można zgłaszać prace współczesne, zrobione maksymalnie rok wcześniej. Prace archiwalne, na których będą widoczne mosty w innym niż współczesny wygląd nie będą przedłożone ocenie Jury. 

NAGRODY:
rzeczowe w postaci akcesoriów fotograficznych
1 miejsce: nagroda rzeczowa o wartości 500 zł
2 miejsce: nagroda rzeczowa o wartości 300 zł
3 miejsce: nagroda rzeczowa o wartości 100 zł

oraz pamiątkowe dyplomy i prezentację fotografii na wystawie pokonkursowej.

Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi podczas wernisażu w dniu 10 czerwca o godz. 18.00 w Galerii Fotograficznej Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana (III piętro), ul. Krupnicza 38 w Krakowie.

WYSTAWA POKONKURSOWA
w Galerii Fotograficznej Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana (ul. Krupnicza 38, III p.) w dniach 10-30 czerwca 2017 r.
Wyniki konkursu zostaną również opublikowane na stronie internetowej organizatora.

W przypadku niemożności odbioru nagrody podczas wernisażu w dniu 10 czerwca, termin i sposób odbioru/dostarczenia nagrody zostanie ustalony indywidualnie.

REGULAMIN KONKURSU
ZAŁĄCZNIK NR 1
ZAŁĄCZNIK NR 2

Wybierz grupy:

Informacje o organizowanych przez nas koncertach, o nowych wydawnictwach i promocjach w naszym sklepie internetowym oraz na jakich imprezach będziemy z naszymi płytami i śpiewnikami.
informacje o Festiwalu Shanties
Informacje o Festiwalu Tratwa
Informacja o imprezach i koncertach w Tawernie w Krakowie